Danh sách tin tức
  Điều lệ SalaClub
  10:54:00 02/05/2013

   

  1. Tiêu chí:

  SalaClub là câu lạc bộ của những người tự nguyện  mong muốn làm nhân đạo trong lĩnh vực y tế-sức khỏe cộng đồng phạm vi chấn thương chỉnh hình, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.
  Đối tượng được trợ giúp trong lĩnh vực chấn thương-chỉnh hình: ưu tiên hàng đầu dành cho bệnh nhi hoàn cảnh đặc biệt; các ưu tiên tiếp theo dành cho người bệnh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
  Các hoạt động nhân đạo sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của thành viên, hoặc các nguồn khác đảm bảo  Thiết thực, Hiệu quả, Minh bạch và Phi lợi nhuận.
  Toàn bộ thành viên SalaClub có thể giám sát thông tin của các hoạt động được đăng tải công khai tại diễn đàn www.salaclub.vn
   

  1. Qui định thành viên

  Các thành viên là những người đủ năng lực pháp luật.
  Các thành viên tự nguyện tham gia CLB.
  Các thành viên đóng tiền nguyệt liễm là 100.000vnd/tháng, đóng 6 tháng 1 lần.
  Các thành viên có quyền giám sát các hoạt động và phản hồi ý kiến tại diễn đàn CLB.
  Các thành viên có quyền tham gia viết, giới thiệu, góp ý về các hoạt động của Sala Club tại diễn đàn của CLB.
  Các thành viên có quyền đơn phương ngừng tham gia Sala Club.
  Các thành viên có thể bị buộc ngừng tham gia SalaClub nếu có vi phạm nghiêm trọng điều lệ Sala Club.
  Thành viên danh dự là những người có đóng góp đặc biệt cho SalaClub.


  1. Qui định tài chính

  Mọi đóng góp về tài chính của thành viên Sala Club, hoặc những người thiện nguyện chỉ dành cho hoạt động nhân đạo trực tiếp (chi phí trực tiếp trợ giúp bệnh nhân v.v).
  Ban chủ nhiệm Sala Club có trách nhiệm thông báo minh bạch các thông tin liên quan trên diễn đàn.
  Chi phí cho mọi hoạt động khác của Sala Club nằm ngoài hoạt động nhân đạo sẽ không sử dụng tiền của SalaClub.
   


  1. Hoạt động

  Hoạt động chính:
   
  SalaClub hỗ trợ chi phí, phối hợp các bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình khám, điều trị cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt (như đã nêu trên).
  SalaClubsẽ tập hợp và tổ chức những đoàn bác sĩ chuyên ngành tình nguyện khám và điều trị bệnh tại vùng khó khăn. Công tác chuyên môn sẽ do những chuyên gia đầu ngành đảm nhiệm, và chịu trách nhiệm. Kinh phí trực tiếp sẽ do SalaClub hỗ trợ.
  SalaClub hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động khác cần thiết trong lĩnh vực y tế-sức khỏe cộng đồng phạm vi chấn thương chỉnh hình (phối hợp chuyên gia nước ngoài, tập huấn v.v).
  SalaClub trợ giúp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt bằng tiền, hiện vật.
  SalaClub sẽ đứng ra tổ chức các buổi gặp gỡ, giới thiệu và quyên góp tình nguyện cho các hoạt động nhân đạo của câu lạc bộ.
  SalaClub tiếp nhận những đóng góp nhân đạo của các cá nhân, tổ chức phù hợp với tiêu chí của câu lạc bộ.
  SalaClub tham gia cùng các cá nhân, tổ chức trong các chương trình nhân đạo khác.

Điều lệ SalaClub

 

SalaClub là câu lạc bộ của những người tự nguyện  mong muốn làm nhân đạo trong lĩnh vực y tế-sức khỏe cộng đồng phạm vi chấn thương chỉnh hình, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.Đối tượng được trợ giúp trong lĩnh vực chấn thương-chỉnh hình: ưu tiên hàng đầu dành cho bệnh nhi hoàn cảnh...

 

Sự kiện - Hội thảo
Ngôn ngữ