Đau lòng châu Phi

16:01:22 - 16/04/2013
Những bức ảnh của người dân châu Phi đã chạm tới tận đáy lòng trắc ẩn của mỗi người. (Theo Công lý)
Ở nơi ấy, trẻ em có cơ hội nào để sinh tồn?

1

1
1
1
1
1

Điều lệ SalaClub

 

SalaClub là câu lạc bộ của những người tự nguyện  mong muốn làm nhân đạo trong lĩnh vực y tế-sức khỏe cộng đồng phạm vi chấn thương chỉnh hình, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.Đối tượng được trợ giúp trong lĩnh vực chấn thương-chỉnh hình: ưu tiên hàng đầu dành cho bệnh nhi hoàn cảnh...

 

Sự kiện - Hội thảo
Ngôn ngữ