Tràn dịch khớp gối có thể chơi thể thao không

12:52:53 - 01/04/2013
Tôi đã điều trị theo đơn của bác sĩ. Xin hỏi, bệnh này có thể điều trị hết hẳn được không? Trong thời gian điều trị, tôi có được chơi thể thao không?
Điều lệ SalaClub

 

SalaClub là câu lạc bộ của những người tự nguyện  mong muốn làm nhân đạo trong lĩnh vực y tế-sức khỏe cộng đồng phạm vi chấn thương chỉnh hình, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.Đối tượng được trợ giúp trong lĩnh vực chấn thương-chỉnh hình: ưu tiên hàng đầu dành cho bệnh nhi hoàn cảnh...

 

Sự kiện - Hội thảo
Ngôn ngữ