PGS. TS. Ngô Văn Toàn: Người làm từng việc nhỏ

18:25:00 - 24/03/2013
Cả đời gắn bó với ngành chấn thương chỉnh hình (CTCH), ông không nhớ hết những bệnh nhân mình đã phẫu thuật thành công. Giờ đây, khi đã là chuyên gia đầu ngành CTCH của Việt Nam, ông vẫn chỉ nhận mình là “người làm từng việc nhỏ”.
Điều lệ SalaClub

 

SalaClub là câu lạc bộ của những người tự nguyện  mong muốn làm nhân đạo trong lĩnh vực y tế-sức khỏe cộng đồng phạm vi chấn thương chỉnh hình, tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.Đối tượng được trợ giúp trong lĩnh vực chấn thương-chỉnh hình: ưu tiên hàng đầu dành cho bệnh nhi hoàn cảnh...

 

Sự kiện - Hội thảo
Ngôn ngữ